Hướng độc giả nhí trở lại với văn học dân gian

Nhiều thể loại sách là những tuyển tập bài thơ, ca dao và đồng dao đang nhận được sự quan tâm của độc giả nhí. Ảnh: H.T
Nhiều thể loại sách là những tuyển tập bài thơ, ca dao và đồng dao đang nhận được sự quan tâm của độc giả nhí. Ảnh: H.T
Nhiều thể loại sách là những tuyển tập bài thơ, ca dao và đồng dao đang nhận được sự quan tâm của độc giả nhí. Ảnh: H.T
Lên top