Hướng đi nào cho nghệ thuật Chèo?

“Áo khoác da người” - vở diễn thứ 2 dàn dựng trong năm 2020 sắp ra mắt của Nhà hát Chèo Việt Nam.
“Áo khoác da người” - vở diễn thứ 2 dàn dựng trong năm 2020 sắp ra mắt của Nhà hát Chèo Việt Nam.
“Áo khoác da người” - vở diễn thứ 2 dàn dựng trong năm 2020 sắp ra mắt của Nhà hát Chèo Việt Nam.
Lên top