Hướng dẫn viên du lịch vượt khó mùa dịch

Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: NGUYỄN NAM
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: NGUYỄN NAM
Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: NGUYỄN NAM
Lên top