Hưng Yên: Tạm đóng cửa Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

Tam quan Văn Miếu trong Khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CTTĐT TP. Hưng Yên
Tam quan Văn Miếu trong Khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CTTĐT TP. Hưng Yên
Tam quan Văn Miếu trong Khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến (TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CTTĐT TP. Hưng Yên
Lên top