“Hửng nắng” với những ước mơ trong trẻo

Bạn Khôi Nguyên một trong các họa sĩ bé tham gia “Hửng nắng”. 
Nguồn ảnh do Tòhe cung cấp
Bạn Khôi Nguyên một trong các họa sĩ bé tham gia “Hửng nắng”. Nguồn ảnh do Tòhe cung cấp
Bạn Khôi Nguyên một trong các họa sĩ bé tham gia “Hửng nắng”. Nguồn ảnh do Tòhe cung cấp
Lên top