Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần Liên hoan phim Việt Nam

Ảnh: Phan Thanh Hải
Ảnh: Phan Thanh Hải
Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top