Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam

Nữ sinh trung học Huế trong trang phục áo dài.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nữ sinh trung học Huế trong trang phục áo dài.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nữ sinh trung học Huế trong trang phục áo dài.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top