Huế cần gìn giữ những giá trị riêng

Không gian Huế - tiếng thở dài trong mắt kẻ ly hương... Ảnh: Nguyễn Hữu Thông
Không gian Huế - tiếng thở dài trong mắt kẻ ly hương... Ảnh: Nguyễn Hữu Thông
Không gian Huế - tiếng thở dài trong mắt kẻ ly hương... Ảnh: Nguyễn Hữu Thông
Lên top