Huế: Báo động nguy cơ mất trộm cổ vật đình chùa

Đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - nơi bị kẻ cắp đột nhập trộm đi cổ vật thời vua Tự Đức. Ảnh: T.H
Đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - nơi bị kẻ cắp đột nhập trộm đi cổ vật thời vua Tự Đức. Ảnh: T.H
Đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) - nơi bị kẻ cắp đột nhập trộm đi cổ vật thời vua Tự Đức. Ảnh: T.H
Lên top