"How you like that" của Blackpink xô đổ mọi kỉ lục, cán mốc 60 triệu view

4 thành viên đã có màn công phá mọi kỉ lục với MV mới. Ảnh: Cắt từ clip
4 thành viên đã có màn công phá mọi kỉ lục với MV mới. Ảnh: Cắt từ clip
4 thành viên đã có màn công phá mọi kỉ lục với MV mới. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top