Hot girl Lương Lê đăng quang Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017

Ảnh: Q.K
Ảnh: Q.K