Hồng Đăng và những nhân vật bị ghét trong "Hướng dương ngược nắng"

Hồng Đăng, Quỳnh Kool, Mạnh Cường bị nhiều khán giả ghét vì diễn xuất quá đạt trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Hồng Đăng, Quỳnh Kool, Mạnh Cường bị nhiều khán giả ghét vì diễn xuất quá đạt trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Hồng Đăng, Quỳnh Kool, Mạnh Cường bị nhiều khán giả ghét vì diễn xuất quá đạt trong "Hướng dương ngược nắng". Ảnh: NSX.
Lên top