Hôn thê của Cao Dĩ Tường đau đớn khi nghe tin bạn trai đột ngột qua đời

Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: T.L
Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: T.L
Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: T.L
Lên top