Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long

Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top