Hơn 200 tỷ đồng tôn tạo Di tích “Ngọn đồi 2 triệu đô-la”

Hình ảnh lễ khởi công. Ảnh: Lục Tùng
Hình ảnh lễ khởi công. Ảnh: Lục Tùng
Hình ảnh lễ khởi công. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top