Hơn 20 năm chung tay cùng nghệ thuật đương đại quê hương

Năm 2001, Jun Nguyễn-Hatsushiba gây ấn tượng khắp thế giới bằng dự án Towards the complex - For the courageous, the curious and the cowards, mà trong nước gọi nôm na là “đạp xích lô dưới đáy biển”. Ảnh: Jun
Năm 2001, Jun Nguyễn-Hatsushiba gây ấn tượng khắp thế giới bằng dự án Towards the complex - For the courageous, the curious and the cowards, mà trong nước gọi nôm na là “đạp xích lô dưới đáy biển”. Ảnh: Jun
Năm 2001, Jun Nguyễn-Hatsushiba gây ấn tượng khắp thế giới bằng dự án Towards the complex - For the courageous, the curious and the cowards, mà trong nước gọi nôm na là “đạp xích lô dưới đáy biển”. Ảnh: Jun
Lên top