Hồi ức tuyến đường sắt răng cưa độc đáo ở Việt Nam

Vua Bảo Đại và Toàn Quyền Pháp Rene Robin khánh thành tuyến xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm. Ảnh: Tư liệu
Vua Bảo Đại và Toàn Quyền Pháp Rene Robin khánh thành tuyến xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm. Ảnh: Tư liệu
Vua Bảo Đại và Toàn Quyền Pháp Rene Robin khánh thành tuyến xe lửa Đà Lạt - Tháp Chàm. Ảnh: Tư liệu
Lên top