Hội nghị Văn hoá: Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Một hình ảnh trong Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Hương Mai
Một hình ảnh trong Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Hương Mai
Một hình ảnh trong Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”. Ảnh: Hương Mai
Lên top