Hội chọi trâu Đồ Sơn sẵn sàng khai cuộc

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ bắt đầu phần thi đấu vào ngày 7.9.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ bắt đầu phần thi đấu vào ngày 7.9.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ bắt đầu phần thi đấu vào ngày 7.9.
Lên top