Hội An sẽ “khoác” trang phục cho du khách ăn mặc chưa phù hợp

Tới đây, những du khách mặc ngắn như thế này khi bước vào chùa Cầu sẽ buộc khoác trang phục do Hội An cung cấp. Ảnh: Tường Minh
Tới đây, những du khách mặc ngắn như thế này khi bước vào chùa Cầu sẽ buộc khoác trang phục do Hội An cung cấp. Ảnh: Tường Minh
Tới đây, những du khách mặc ngắn như thế này khi bước vào chùa Cầu sẽ buộc khoác trang phục do Hội An cung cấp. Ảnh: Tường Minh
Lên top