Học từ “cường quốc điện ảnh” Iran

Đạo diễn Seyedrouhollah Hejazi (Iran) của phim “The Dark Room” dự Haniff 2018. Ảnh: V.V
Đạo diễn Seyedrouhollah Hejazi (Iran) của phim “The Dark Room” dự Haniff 2018. Ảnh: V.V
Đạo diễn Seyedrouhollah Hejazi (Iran) của phim “The Dark Room” dự Haniff 2018. Ảnh: V.V
Lên top