Hoạt động phát hành về vùng núi, nông thôn còn khó khăn

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2018. Ảnh: NĐT.
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2018. Ảnh: NĐT.
Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2018. Ảnh: NĐT.