Hoàng Yến Chibi: Nghiệp diễn đến với tôi như một chữ duyên

Xuất phát từ ca sĩ, Hoàng Yến Chibi lại thành công hơn ở vai trò diễn viên. Ảnh: NVCC.
Xuất phát từ ca sĩ, Hoàng Yến Chibi lại thành công hơn ở vai trò diễn viên. Ảnh: NVCC.
Xuất phát từ ca sĩ, Hoàng Yến Chibi lại thành công hơn ở vai trò diễn viên. Ảnh: NVCC.
Lên top