Hoàng Thùy Linh: “Tôi phải cố gắng rất nhiều mới có được hạnh phúc”

Tạo hình Hoàng Thùy Linh trong “Trái tim quái vật”. Ảnh: CGV
Tạo hình Hoàng Thùy Linh trong “Trái tim quái vật”. Ảnh: CGV
Tạo hình Hoàng Thùy Linh trong “Trái tim quái vật”. Ảnh: CGV
Lên top