Hoàng Thùy Linh, Bảo Thy, Đông Nhi: 3 ngôi sao sinh 1988 và những ngã rẽ

Đông Nhi, Bảo Thy, Hoàng Thùy Linh là 3 ngôi sao sinh năm 1988. Ảnh: NSCC.
Đông Nhi, Bảo Thy, Hoàng Thùy Linh là 3 ngôi sao sinh năm 1988. Ảnh: NSCC.
Đông Nhi, Bảo Thy, Hoàng Thùy Linh là 3 ngôi sao sinh năm 1988. Ảnh: NSCC.
Lên top