Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoàng Thùy cảm ơn Võ Hoàng Yến khi nhận xét “gương mặt không hợp Hoa hậu”