Hoàng Thùy cảm ơn Võ Hoàng Yến khi nhận xét “gương mặt không hợp Hoa hậu”