Hoàng Rob "chơi trội" diện đồ nặng 15kg biểu diễn bên đàn chị Thu Phương