Hoàng My chính thức rút khỏi vị trí Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Á hậu Hoàng My rút khỏi vị trí giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017
Á hậu Hoàng My rút khỏi vị trí giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017
Á hậu Hoàng My rút khỏi vị trí giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017
Lên top