Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoài Linh thề với Tổ nghiệp nếu không công tâm sẽ không được đứng trên sân khấu