Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoài Linh hay hơn Công Lý, vì sao chưa được xét phong Nghệ sĩ Nhân dân?

Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và nghị sĩ Công Lý trong vai Bắc Đẩu- chương trình Táo Quân
Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và nghị sĩ Công Lý trong vai Bắc Đẩu- chương trình Táo Quân