Hoài Linh hay hơn Công Lý, vì sao chưa được xét phong Nghệ sĩ Nhân dân?

Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và nghị sĩ Công Lý trong vai Bắc Đẩu- chương trình Táo Quân
Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và nghị sĩ Công Lý trong vai Bắc Đẩu- chương trình Táo Quân
Nghệ sĩ Hoài Linh (trái) và nghị sĩ Công Lý trong vai Bắc Đẩu- chương trình Táo Quân
Lên top