Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam và 60 nghệ sĩ gây quỹ ủng hộ Đà Nẵng

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc trực tuyến gây quỹ ủng hộ Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc trực tuyến gây quỹ ủng hộ Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc trực tuyến gây quỹ ủng hộ Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Lên top