Hoài Linh bán thơ, Đàm Vĩnh Hưng bán áo được 1 tỉ đồng giúp chống dịch

Hai nghệ sĩ quyên góp được 1 tỉ đồng ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NSCC
Hai nghệ sĩ quyên góp được 1 tỉ đồng ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NSCC
Hai nghệ sĩ quyên góp được 1 tỉ đồng ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NSCC
Lên top