Hoài Lâm: "Vì tôi sức khỏe không tốt nên hạn chế tham gia nghệ thuật"

Hoài Lâm trở lại với dự án âm nhạc mới. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm trở lại với dự án âm nhạc mới. Ảnh: NSCC
Hoài Lâm trở lại với dự án âm nhạc mới. Ảnh: NSCC
Lên top