“Hóa thành bươm bướm” và hành trình kết nối yêu thương

Hoạ sĩ Ahn Yun Mo tại lễ khai mạc triển lãm “Hoá thành bươm bướm” tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Hoạ sĩ Ahn Yun Mo tại lễ khai mạc triển lãm “Hoá thành bươm bướm” tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Hoạ sĩ Ahn Yun Mo tại lễ khai mạc triển lãm “Hoá thành bươm bướm” tổ chức ở Hà Nội. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top