Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Họa sỹ Nhật với tranh nhuộm Katazome về Việt Nam