Họa sĩ Lê Thế Anh: Khi người mua tỉnh ngộ thì họa sĩ càng phải có cái tôi riêng

“Cô gái chăn ngựa” - tranh sơn dầu của Lê Thế Anh.
“Cô gái chăn ngựa” - tranh sơn dầu của Lê Thế Anh.
“Cô gái chăn ngựa” - tranh sơn dầu của Lê Thế Anh.
Lên top