Hoà Minzy khuyên fan không bênh vực mình sau việc đưa tin sai dịch COVID-19

Hòa Minzy rút kinh nghiệm sau sự cố đưa tin sai. Ảnh: NSCC
Hòa Minzy rút kinh nghiệm sau sự cố đưa tin sai. Ảnh: NSCC
Hòa Minzy rút kinh nghiệm sau sự cố đưa tin sai. Ảnh: NSCC
Lên top