Hoa khôi thời trang luôn miệng nói không với scandal... nhưng bán dâm nghìn đô