Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm Trường THPT Trần Quý Cáp - nơi cô từng theo học

Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm Trường THPT Trần Quý Cáp - nơi cô từng theo học. Ảnh: Hoàng Vinh
Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm Trường THPT Trần Quý Cáp - nơi cô từng theo học. Ảnh: Hoàng Vinh
Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm Trường THPT Trần Quý Cáp - nơi cô từng theo học. Ảnh: Hoàng Vinh
Lên top