Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoa hậu Kỳ Duyên vắng mặt đêm Gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam