Hoa hậu Janny Thủy Trần trang bị kiến thức diễn xuất để đóng phim