Hoa hậu H'hen Niê bảo vệ Sơn Tùng M-TP khi bị khán giả Hàn Quốc chê bai

Hoa hậu H'hen Niê bảo vệ Sơn Tùng M-TP khi bị khán giả Hàn Quốc chê. Ảnh: NSCC, MTP
Hoa hậu H'hen Niê bảo vệ Sơn Tùng M-TP khi bị khán giả Hàn Quốc chê. Ảnh: NSCC, MTP
Hoa hậu H'hen Niê bảo vệ Sơn Tùng M-TP khi bị khán giả Hàn Quốc chê. Ảnh: NSCC, MTP
Lên top