Hồ Vĩnh Khoa gửi lời cảm ơn khán giả sau khi kết hôn với bạn trai ngoại quốc