Hồ Việt Trung bị đánh bầm dập vì tán nhầm gái giang hồ