Hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng cho nghệ sĩ gặp khó khăn

Những nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam miệt mài và dành nhiều tâm huyết với nghề. Ảnh: VNOB
Những nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam miệt mài và dành nhiều tâm huyết với nghề. Ảnh: VNOB
Những nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam miệt mài và dành nhiều tâm huyết với nghề. Ảnh: VNOB
Lên top