“Hồ sơ Cá sấu” không chỉ là phim hình sự

Một cảnh trong phim “Hồ sơ Cá sấu”. Ảnh do VFC cung cấp.
Một cảnh trong phim “Hồ sơ Cá sấu”. Ảnh do VFC cung cấp.
Một cảnh trong phim “Hồ sơ Cá sấu”. Ảnh do VFC cung cấp.
Lên top