Hồ Quỳnh Hương làm bùng nổ sân khấu với hit Có nhau trọn đời phiên bản “nhạc sàn“

Lên top