Hình ảnh lan tỏa vẻ đẹp Công đoàn và người lao động

Bức ảnh đoạt giải đặc biệt “Kỷ luật và đồng tâm” của tác giả Phạm Thanh Tùng (đơn vị: Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam).
Bức ảnh đoạt giải đặc biệt “Kỷ luật và đồng tâm” của tác giả Phạm Thanh Tùng (đơn vị: Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam).
Bức ảnh đoạt giải đặc biệt “Kỷ luật và đồng tâm” của tác giả Phạm Thanh Tùng (đơn vị: Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam).
Lên top