Hiểu hơn về thế giới chúng ta đang sống

Cảnh phim “Nhà tắm công cộng/Bains publics“của nữ đạo diễn người Bỉ nói tiếng Pháp Kita Bauchet. Nguồn ảnh: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
Cảnh phim “Nhà tắm công cộng/Bains publics“của nữ đạo diễn người Bỉ nói tiếng Pháp Kita Bauchet. Nguồn ảnh: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
Cảnh phim “Nhà tắm công cộng/Bains publics“của nữ đạo diễn người Bỉ nói tiếng Pháp Kita Bauchet. Nguồn ảnh: Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
Lên top