Hiện tượng Lý Hải và “bom tấn” chiếu Tết

Một cảnh trong phim Lật mặt: 48h. Ảnh do CGV cung cấp
Một cảnh trong phim Lật mặt: 48h. Ảnh do CGV cung cấp
Một cảnh trong phim Lật mặt: 48h. Ảnh do CGV cung cấp
Lên top